Vilhelmina kommuns fotoarkiv
Copyright Vilhelmina kommun, Torget 6,  912 81 Vilhelmina
Besöksadress Tallåsvägen 34
91231 Vilhelmina Direktelefon: 0940-142 73
Email: fotoarkivet@vilhelmina.se


Gällande lagstiftning:

Vi respekterar rådande lagstiftning på området och vi utgår från att du som användare gör detsamma. Bilderna i databasen är fria att använda för personligt bruk i icke kommersiellt syfte. All annan användning kräver kontakt med bildrättsinnehavaren genom kulturprojektets kontaktman. Den som levererar material till fotoarkivet är själv skyldig att förvissas sig om att inget brott mot upphovsrättslagen föreligger. Upphovsrättslagen skyddar normalt allt skapande arbete i 70 år efter skaparens frånfälle. Även spridning av personuppgifter kräver iakttagande av gällande lagstiftning. De personuppgifter som publiceras i vårt fotoarkiv har i regel inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen (PUL) genom att personuppgifterna och sammanhanget är harmlöst. Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven i databasen blir naturligtvis borttagen (åtminstone med namn om det är en gruppbild) efter kontakt med fotoarkivet.