Vilhelmina kommuns fotoarkiv
Copyright Vilhelmina kommun, Torget 6,  912 81 Vilhelmina
Besöksadress Tallåsvägen 34
91231 Vilhelmina Direktelefon: 0940-142 73
Email: fotoarkivet@vilhelmina.se


En lappmarksbygd på väg mot framtiden!

Vilhelmina kommuns stora bokutgivning, som syftar till att skildra lappmarkssocknens
utvecklingshistoria, är nu färdigställd.
I de utgivna delarna av Vilhelmina – En lappmarksbygd på väg mot framtiden
har Vilhelminasonen Martin Lauritz lagt ned ett enastående arbete genom dokumentation
av så gott som samtliga artiklar med Vilhelminaanknytning från åren 1900–1949,
som
publicerats i Västerbottens-Kuriren.
Vilhelmina kommun har tagit initiativ till utgivningen, som sker i samarbete med
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).

"Vi har nu åtta mäktiga böcker som med hjälp av tidningsnotiser
och artiklar tecknar en lappmarkssockens väg in i det moderna
samhället.

Här möter oss både stort och smått, alldagliga
händelser intill mer kuriösa, sådant som känns viktigt och
sådant som, i varje fall i efter hand, kan upplevas som rätt bagatellartat.

Alltemellanåt dyker uppgifter från nya källor och unika
dokument upp. Sammantaget blir det en varierad och spännande läsning".

Citat hämtat ur böckernas inledning, skrivet av Lars-Erik Edlund,
professor i nordiska språk, vid Umeå universitet.


1900-1925
Glimtar ur böckernas innehåll:

Bok 1
År 1752 fanns en nybyggarfamilj i Vilhelmina, befolkningstalet ökade till 6578 personer när denna skriftserie börjar
år 1900.
I denna del skildras bl.a. ångfarten på Malgomaj, samernas talesmän Torkel Tomasson och Elsa Laula porträtteras och den begynnande turismen beskrivs.

Bok 2
Den andra boken innehåller beskrivningar av järnvägsinvigningen 1918, hur den spanska sjukan grasserade 1918-1919 och hur en brand ödelade stora delar av kyrkstaden 1921.


1926-1936
Bok 3
Här får vi ta del av flera meddelare från kommunens byar som skildrar livet där.
Livet i skogskojorna förr och nu beskrivs. Elis Essegård uppför Wärmlänningarna i Meselefors 1934.

Bok 4
De religiösa förhållandena får liksom tidigare stort utrymme. Läraren och traditionsupptecknaren Nils Eriksson medverkar i många texter.
En beskrivning ges över hur kronotorpare och kolonister samverkar i bygden.

1937-1943
Bok 5
Den kulturella verksamheten speglas här och var i spalterna, Folke Ricklund och Helge Linders konstnärskap omnämns.
Bernhard Nordhs författarskap får berättigad uppmärkamhet.


Bok 6
År 1941 bildas en Turist- och hembygdsförening i Vilhelmina. Samma år går den första realskoleklassen ut. Landets första hjortronmusteri etableras 1943 i Vilhelmina.
1944-1949
Baksidestext: Bok 7.
Baksidestext: Bok 8.


Bok 7
Vilhelmina municipalsamhälle blir köping 1 januari 1947.
Saxnäs by fyller 125 år.
Nästan ett tusen flyktingar härbärgeras i Vilhelmina.
Vilhelminadräktens uppkomst skildras.
Slakteriet uppförs 1945.
Vi får glimtar av den starke lantbrevbäraren
Herbert Abrahamssons arbete.

Bok 8
Kommunikationerna byggs ut, jordbruket mekaniseras,
telefonin utvecklas i kommunen.
Diskussion förs om sjöregleringarna.
Elis Essegård utvecklar teaterverksamheten.

Större bild.

O P Pettersson - Nybyggarnas dagliga leverne
Om nybyggare i Vilhelmina i mitten av 1800- talet.

I slutet av 1830- talet kom en nybyggrefamilj till foten av Tvärberget i västra delen av Vilhelmina socken, inte långt från sjön Malgomaj. Familjen hette Arvidsson och bestod av fem personer: pappa Gustaf, mamma Ingrid och barnen Sara Stina, Jon Gustaf och Arvid. Deras förmögenhet bestod av 2 kor och 3 får. Ett hemskt mord i närheten av deras tidigare hem i Ångermanland skrämde dem att flytta västerut till ödemarken. Efter många års slit och umbäranden lyckades de skapa sig en någorlunda dräglig tillvaro på sitt nybygge. I början bodde man tillsammans med djuren.

Deras öden skildras i boken och Petterssons skildring är unik. Han började göra anteckningar redan på 1800- talet och träffade den första generationens nybyggarpionärer. Boken kan läsas som en praktisk handbok i "nybyggeri", men också som en social och psykologisk skildring av livet i en liten nybyggarstuga i södra Lappmarken.

O.P. Petterssons manuskript har legat opublicerat sedan 1930- talet. På initiativ av Vilhelmina kommun publiceras nu detta värdefulla material. Utgivningen har skett i samarbete med Dialekt-, ortnamnsoch folkminnesarkivet i Umeå, DAUM.Större bild: Bok 1.
Baksidetext.


Rolf Kjellström
- Nybyggarliv i Vilhelmina
1. Träd och växter som resurs

Större bild: Bok 2.
Baksidetext.


Rolf Kjellström
- Nybyggarliv i Vilhelmina
2. Åkerbruk och boskapsskötsel

Större bild: Bok 3.
Baksidetext.


Rolf Kjellström
- Nybyggarliv i Vilhelmina
3. Jakt, fångst och fiske

Större bild: Bok 4.
Baksidetext.


Rolf Kjellström
- Nybyggarliv i Vilhelmina
4. Hus, hem och handel

Större bild: Bok 5.
Baksidetext.


Rolf Kjellström
- Nybyggarliv i Vilhelmina
5. Från vaggan till graven

Rolf Kjellström
- Nybyggarliv i Vilhelmina
6. Från nybyggarnas tankevärld
Köpa böckerna?

"Nybyggares dagliga leverne" samt "En lappmarksbygd på väg mot framtiden"
säljs i Vilhelmina på ICA-Tallen, Coop Konsum,
Turistbyrån, i byarnas butiker och Lappmarkens Släkt & Bygdeforskare.

Du kan också beställa dem via kommunen tel 0940-14000 eller via e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se

Böckerna , förpackade i ett paket om två böcker, kostar 400:-

Om de ska skickas tillkommer frakt och postförskottsavgift.

Välkommen med din beställning !
- - - - - - - -

Kjellströms böcker finns hos
Lappmarkens Släkt & Bygdeforskare.

Vilhelmina kommun
Utvecklingsenheten