Vilhelmina kommuns fotoarkiv
Copyright Vilhelmina kommun, Torget 6, 912 81 Vilhelmina
Besöksadress Tallåsvägen 34
91231 Vilhelmina Direktelefon: 0940-142 73
Email: fotoarkivet@vilhelmina.se


 

Allmänt: Du kan söka i flera fält samtidigt. Databasens sökmotor läser från vänster, varför du får träff på allt som börjar med ditt sökuttryck ex, Häst ger träff av typen Hästskjuts, Hästtransport, Ander ger träff av typen Anderson, Andersson, 195 ger träff av typen 1950, 1951 osv.

 

Fotograf /  samling:

 

Du kan välja att söka på fotograf / samling i rutan bildnummer.
 
Namn / samling Sökterm
Kerstin Söderström
KS
Nils Eriksson NE
Lennart Sehlin LS
Åke Sörlin AS
Kyrkans bilder
KN
Järnvägsbilder 1918 samt övrigt inkomna BO
John Lindgren, Risträsk JL
Vilhelmina hembygds och turistförening
Fotograf: Sten Forsberg
VHT
Nystedt-samlingen
NY
Eskil Sjöström
ES
Västerbottens Muséum
BR

 

Motiv:

 

Här söker du genom att markera ditt val bland de specificerade motivkategorierna i listan.
Personuppräkning: Vi använder ett system där personernas näsor räknas från vänster till höger oavsett rad.
Alltså inte det vanliga sättet där personer nummerges radvis.

Ämne:

 

Här ges möjlighet att söka på de ämnesord som knutits till bilderna. 

Märk väl att databasen byggs upp av ett flertal registratorer. Valen av ämnesord vilar därmed på subjektiv grund och enskilda ämnesord har inte alltid fått genomslag i hela databasen. Ämnesordet Lastbil betyder exempelvis inte att du får träff på alla förekommande lastbilar i databasen. Vissa kan ha registrerat lastbilar såsom Långtradare, Fordon osv. Observera att fältet även används för naturnamn (vattendrag etc) och företagsnamn.

 

Ort:

 

Avser här i egentlig mening platser med fler än ett hushåll. 
Fototid: När bilden är tagen. Det går att söka med ett angivet årtal (t ex 1969) eller inledande siffror i ett årtal (t ex 196 som begränsar urvalet till bilder från 1960-talet).

 

Namn:

 

Då databasens främsta syfte är att visa svunna miljöer, har porträttbilder underordnad betydelse. Här ges ändå möjlighet att söka på förekommande personers efternamn.

 

  <>