Vilhelmina kommuns fotoarkiv
Copyright Vilhelmina kommun, Torget 6,  912 81 Vilhelmina
Besöksadress Tingsgatan 1
Direktelefon: 0940-142 73
Email: fotoarkivet@vilhelmina.se


Efterlysningen!

Här lägger vi in förfrågningar på bilder eller information som vi finner speciellt intressanta. 

Kan du hjälpa oss med efterfrågat material? 
Kontakta oss via e-post: fotoarkivet@vilhelmina.se eller ring oss på telefon: 0940-142 73.

 

13-11-20 EFTERLYSNING.
Finns det någon som kan tänkas ha information och- eller bild av "Svea" Teresia Brunberg i Vilhelmina.
Född i Österström (Holms församling) Medelpad. Född: 1886-05-24 Död i Vilhelmina 1973-03-07.
Hon bodde hos sin bror, Robert Brunberg. De bodde på Volgsjövägen 78 på södra sidan Volgsjövägen
vid nedfarten till Baksjön (Saiva Camping). Kontakta Fotoarkivet direktelefon: 0940-142 73

12-02-29 EFTERLYSNING.
Finns det någon som kan låna ut gamla bilder från Kolgården i Lövliden, där nu Kolgårdens camping ligger?
Det ska vara gamla bilder från kolningsperioden.
Kontakta Fotoarkivet direktelefon: 0940-142 73

09-07-01 EFTERLYSNING.
Jag gick i folkskolan i Dajkanvik åren 1948-1955. Jag vet att det togs skolkort varje vår, men jag saknar alla utom det första med magister Björn Eriksson, 1949. 1950 hade vi magister Karl-Göran Molén och sedan hade vi i ordning,
Frida Jönsson sedemera gift Andersson och verksam i Vilhelmina. Min sista lärare var Ingegerd Edgren.
Jag vet att dessa "examenskort" togs men det kanske saknades pengar att köpa dem.
Jag vore tacksam med hjälp att spåra fram dessa kort.
Jan Väcklén

Efterlysning: 07-06-13 Är det någon som har en bild där Johan Abraham Abrahamsson Från Hornsjö, Vilhelmina finns med. Han levde mellan 1862 och 1933. Kontakta oss på Fotoarkivet.
Finns det någon som har gamla bilder från Holmselehamn Holmsele station och Storholmen?
Se kartbild över området.

De bilder vi visar med ritningar är hämtade från Statens järnvägars publikationer ,utredningar m.m 1929:6, teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av inlandsbanan, södra distriktet, delen volgsjön (Vilhelmina) - Storuman.

Färgbilderna är tagna under 2006 av Lars-Erik Holmgren

HOLMSELEHAMN (Maksjön-Malgomaj)
Här slutade bibanan från Vilhelmina – Lövliden – Storholmen (Holmsele) - Holmselehamn.

Här satte SJ upp en väntkur för de som väntade på tåg eller båt intill järnvägs och ångbåtskajen, som var ca 60 meter lång. Bilder: rester av järnvägskaj (2006), ritning hamnen, ritning kajen.

Här kunde Skepparbröderna Lundberg lasta både människor och gods direkt från tåget på sin båt, för vidare transport upp efter Malgomajsjön.
1920 startade O.A. Persson från Skansholm ett ångdrivet sågverk (NO) om järnvägskajen med stickspår för lastning på tåg av sågat virke. Bilder: barack Holmselehamn (2006), rester av ångsåg bild 1 (2006), rester av ångsåg bild 2 (2006), rester av ångsåg bild 3 (2006).

Mellan 1889-1970-talet var här ett viktigt område för timmerflottningen på Malgomajsjön.

Här fanns upplag av både båtar och utrustning. Sjösättningsrälsen ligger fortfarande kvar. Bild: sjösättningsräls (2006).

HOLMSELE JÄRNVÄGSSTATION (Storholmen) 
Mellan 1924-1928 fanns för bibanan mellan Holmselehamns ångbåtsbrygga och Lövliden-Vilhelmina, ett stationshus som skulle betjäna närområdet kring Malgomajlandets nedre del, men flyttades till Gunnarn i Stensele kommun, då vägnätet västerut i Vilhelmina kommun blev en realitet och bibanan las ner.
Bilder: ritning station, ritning stationsområdet, Gunnarn station bild 1 (2006), Gunnarn station bild 2 (2006), Gunnarn station bild 3 (2006), ritning Holmselehamn. Insänd av Bo Gyllenberg. Bilden tillhör SJ Centralförvaltnings arkiv i Riksarkivet.

STORHOLMEN
1917 byggde Svenska medicinalväxtföreningen här ett blåbärstorkeri, strax söder om
bröderna Lundbergs gamla ångbåtsbrygga. Vid samma tid byggdes även ett sågverk för sågning av slipers till inlandsbanan. Detta sågverk låg ca hundra meter söder om blåbärstorkeriet. Yterligare ett stenkast söder om sågverket fanns en av SJ uppförd manskapsbarack som allmänt kallades: Barack nr 100.
Mellan 1926 och 1935 Brände Seth Holmgren från Malgonäs, både kalk och tegel på den gamla blåbärstomten. Det som finns kvar idag är delar av muren samt plattorna där ugnen stod. Bilden som föreställer barack 100 finns i Västerbottens museums fotoarkiv.
Bilder: rester av Lundbergs kaj (2006), blåbärstomten bild 1 (2006), blåbärstomten bild 2 (2006), barack 100.

Ett STORT TACK! till Per-Erik Björkman som inkommit med värdefulla Järnvägsuppgifter!

Har någon bilder eller kan berätta mer om områdets verksamheter,
kontakta oss på fotoarkivet 0940-142 73 eller E-posta fotoarkivet@vilhelmina.se.