Vilhelmina kommuns fotoarkiv
Copyright Vilhelmina kommun, Torget 6,  912 81 Vilhelmina
Besöksadress Tallåsvägen 34
91231 Vilhelmina Direktelefon: 0940-142 73
Email: fotoarkivet@vilhelmina.se


VILHELMINA KOMMUNS BILDHISTORIA
Vilhelmina kommuns fotoarkiv arbetar med att digitalisera och registrera bildmaterial som förutom muséets samlingar innehåller: Lennart Sehlins bilder, donerade av familjen Britt Sehlin. John Lindgrens samling, delar av Nils Erikssons bilder och Åke Sörlins bilder, som barnen lämnat in som gåva till Vilhelmina kommun. Till dags dato har över 31.000 bilder kommit in från privatpersoner som vill visa gamla bilder från sina hembyar. Resultatet av vårt arbete läggs fortlöpande ut på Internet.
HJÄLP OSS ATT VISA VÅR GAMLA HEMBYGD
Har du gamla bilder som du vill dela med dig av?
Bilder som visar hur det en gång såg ut. Det kan vara skolbilder, arbetsbilder,
särskilda händelser i byn, även bilder på byggnader.
Det får gärna vara människor med på bilderna. 
Vår förhoppning är att få in material från varenda vrå av vår kommun.
Givetvis får du igen dina bilder när vi är färdiga!

DET ÄR HÖG TID ATT 
samla in bildskatterna nu, medan det finns någon som kan berätta om dem. 

Kontakta oss via e-post, fotoarkivet@vilhelmina.se eller ring 0940 - 142 73.

OBS! Skicka inga bilder utan att först kontakta oss!

Vilhelmina kommun
Kulturprojektet
Torget 6 (besöksadress: Tallåsvägen 34)
91231 Vilhelmina

PS. Vi har datorer här om du saknar dator och möjlighet att se våra bilder på Internet hemma. DS.